Doelstelling

Platform 1013 zet zich in voor de balans tussen bewoners, bezoekers en bedrijven in de Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Het is een bewonersplatform dat zich sterk maakt voor verbetering van de leefbaarheid en orde, en het tegengaan van overlast en ontwrichting. Het platform vraagt aandacht voor de gevolgen van de veranderingen in de buurt, en oefent pressie om de buurt ten goede te doen veranderen.

De Haarlemmerbuurt is de afgelopen paar jaren flink veranderd. Waar de Haarlemmerstraat en -Dijk in 2012 nog werden gekozen tot leukste winkelstraat van Nederland, komt de buurt de afgelopen tijd vaker in het nieuws door de toegenomen overlast van illegale vakantieverhuur, straatdealers, en een waargenomen achteruitgang in leefbaarheid en orde. Voor ondernemers begint ondernemen steeds moeilijker te worden; bewoners merken ontwikkelingen in hun woongenot door de explosieve toename van toeristen in de vele – vaak illegaal – verhuurde vakantieaddressen in de buurt.

De Haarlemmerbuurt is een levendige en populaire buurt van Amsterdam – een unieke buurt waar de primaire functies van wonen en werken in evenwicht moeten blijven met toeristisch bezoek. Waar deze balans jarenlang goed gewaarborgd werd, is deze de afgelopen jaren kwijtgeraakt, mede door de grootschalige exploitatie van adressen voor permanente verhuur via Airbnb en aanverwante websites. Platform 1013 probeert actief om negatieve ontwikkelingen in de Haarlemmerbuurt tegen te gaan. Er wordt in de media aandacht gevraagd voor de problemen in de buurt, en door gesprekken met gemeenteraadsleden, het stadsdeel en bij gemeenteraadsvergaderingen wordt geprobeerd het tij te keren.