Meld illegale verhuur

Voorbeeldbrief-handhavingsverzoek

Als je last hebt van (illegale) vakantieverhuur in je buurt, dan biedt onze pagina Hulp bij Overlast oplossingen. Je leest er hoe je melding kan maken van overlast via overlastvakantieverhuur.nl of direct bij de gemeente aan het Meldpunt Zoeklicht. Op basis van deze meldingen kan de gemeente besluiten een handhavingsteam het gemelde pand te laten controleren.

Meldingen verplichten de gemeente echter niet tot handhaving. Bij het uitblijven van handhaving is het het overwegen waard in te zetten op handhavingsverzoeken in plaats van meldingen. Handhavingsverzoeken dwingen de gemeente op te treden, dan wel binnen een redelijke termijn uitsluitsel te geven waarom niet wordt opgetreden. Handhavingsverzoeken kunnen niet anoniem worden ingediend, en vereisen dat de indiener duidelijk omschrijft op welke gronden hij/zij tot handhaving verzoekt en welk belang hij/zij heeft bij handhaving.

Klik hier voor de voorbeeldbrief handhavingsverzoek tegen vakantieverhuur in Centrum, of kijk op handhavingsverzoek.nl voor meer informatie.